Udtalelser fra klienter

Udtalelser fra tidligere og nuværende klienter

 

"I mit forløb hos Marlene har jeg fået hjælp til at sætte ord på mange af de tanker og følelser, jeg ellers har gået alene med. Marlene har lyttet og stillet spørgsmål, der har kunne lede mig frem til selv at finde løsninger og forklaringer på de ting og situationer, jeg følte var besværlige at være i eller bearbejde alene.

I forløbet var hun lyttende og interesseret og heller ikke bange for at sætte sine egne ord og vinkler på mine problemstillinger, hvilket gjorde mig tryg og samtidig gav mig et mere nuanceret og objektivt syn på min situation, uden at det underminerede mine egne følelser og tanker.

Alt i alt har jeg haft et meget behageligt og trygt forløb hos Marlene."


Sigrid, 26 år "Før jeg kontaktede Marlene, havde jeg en følelse af, at noget i mit liv måtte ændre sig. Jeg vidste ikke helt hvad eller hvordan, men det var en følelse, der fyldte meget, og det var en følelse, jeg havde haft længe. Jeg kunne mærke, at jeg måtte have nogen 'udefra' til at hjælpe mig på en måde, som venner, familie eller kæreste ikke kunne.


Allerede i løbet af de første samtaler mærkede jeg en forandring i min måde at tænke på. Jeg blev opmærksom på, hvordan jeg egentlig gik på kompromis med mig selv i forsøget på at være nok for alle. Det var en af de følelser, der havde fyldt meget i lang tid, men jeg havde ikke selv været i stand til at identificere den. Igennem samtalerne med Marlene blev jeg opmærksom på situationer, hvor jeg godt kunne mærke, at jeg ikke var 'ægte', og da først den følelse var identificeret, blev det også nemmere at forsøge at tænke/handle anderledes, end jeg ellers havde gjort. Jeg indså, at jeg er ikke besværlig eller forkert, fordi jeg har brug for at sige fra.


I min hverdag nu tænker jeg ofte på de ting, som Marlene har 'lært mig'. Det er værktøjer, som jeg bruger til at flytte mit fokus og ændre min tankegang, og det hjælper mig til at være mere ærlig og dermed mere tro mod mig selv. For mig var det en stor og vigtig indsigt, at hvis en anden har en anderledes holdning end mig/et andet syn på tingene, så betyder det ikke, at min holdning/mit syn er forkert. Efter hver samtale følte jeg mig opløftet, og der var altid plads til at tale om lige netop det, der fyldte for mig."


Sophie, 27 år"Marlene mødte mig åbent og gjorde det muligt at tilpasse sessionernes længde og udformning så det passede bedst til min udvikling. Hun fik sat fingeren på helt essentielle aspekter af min historie og stillede spørgsmål der fik mig til at se dem fra helt nye vinkler. Marlene er meget empatisk, hvilket gjorde sessionerne meget behagelige og trygge og endda humoristiske fordi flere sjove stereotyper og paradokser kom op. Derudover er Marlene dygtig til at anbefale litteratur og aspekter, hvor man selv kan bevæge sig videre. Jeg opfatter Marlene som både meget dygtig, åben og sympatisk.

 

Da jeg kontaktede Marlene, havde jeg gennem nogle år oplevet parforhold præget af usikkerhed, lavt selvværd og en higen efter at få det til at lykkes - og helst hurtigt. Forholdene endte ud i brud og jeg var helt modløs og i tvivl om, hvorvidt det ville lykkes mig at opnå et længerevarende parforhold, og jeg var bange for, at jeg selv var årsagen til, at forholdene gik i stykker.

 

Samarbejdet med Marlene igangsatte en udforskning af de forliste forhold og mine egne ønsker til og forestillinger om et fremtidigt forhold. Vi opdagede underliggende mønstre, jeg ikke var klar over, jeg havde og udfordrede dem og undersøgte, om de byggede på reelle ønsker eller gamle forestillinger om parforhold.

 

Gennem forløbet har jeg ved at fokusere på mine egne behov frem for andres lært at kunne være mig selv i langt højere grad i relationer. Det har givet et øget selvværd og jeg har sluppet en masse forestillinger om det "rigtige" parforhold og dets tempo, hvilket er en befrielse og har åbnet for en masse nye tanker og muligheder for et lykkeligt parforhold.

 

Jeg har nu en grundlæggende tro på og ro omkring, at jeg nok skal lykkes med et langvarigt parforhold. Jeg hviler i mig selv og har fået et bedre selvværd, hvilket kan mærkes både på arbejdet og blandt venner og familie. Jeg tror på, at jeg har lagt et altafgørende fundament for et fremtidigt sundt og godt forhold.

 

Centralt for hele udviklingen har været at lære at hvile i, at jeg, når jeg er mig selv, er god nok som menneske og at det at jeg tager hånd om mit eget velbefindende er altafgørende for, og kommer før hensynet til andre. Det at jeg har lært at stå ved mig selv og stå fast er en lettelse og en kæmpe gevinst for alle mine relationer."

 

Kristine, 34 år

 

 

"Grunden til at jeg opsøgte en psykolog var, at jeg var styret af en indre kritisk stemme, som fik mig til at tvivle kraftigt på mig selv og mit værd som menneske. Dette gav mig en heftig følelse af, at alt var tabt.

 

Da jeg opsøgte Marlene havde jeg forinden været hos to andre psykologer, med hvem der bare ikke var den rigtige kemi. Det jeg manglede hos de andre, fandt jeg heldigvis hos Marlene.

 

Marlene er enormt empatisk og dygtig til at tale i levende billeder, hvilket for mig har været utrolig gavnligt i forhold til at finde hoved og hale i tilværelsens sump. Jeg er gennem samtaler med Marlene blevet bevidst om vigtigheden i at finde sin egen måde at gøre tingene på og at det er helt okay ikke at være ligesom dem, man kan komme til at gå og sammenligne sig med.

 

Ydermere er Marlene virkelig god til at understrege, at problemer aldrig kan isoleres fra konteksten. Dette har hjulpet mig til at finde tilbage til de aspekter af tilværelse, som for mig er værdifulde og glædesbetonede. Netop dette har været enormt afgørende og vigtigt for mig."

 

Cæcilie, 22 år

 

 

"Marlene har været en helt uforlignelig støtte i den allersværeste tid i mit liv. Hun har været der, og holdt mig mentalt i hånden, når jeg var i tvivl om, hvorfor jeg er her.

 

Vi har sammen vendt min hjerne på vrangen, siet uhensigtsmæssige tanker fra og ladet nye komme til. Marlene har hjulpet mig med at sparke “burde” ud af mit liv.

 

Hun har gjort mig nysgerrig på mine følelser – og lært mig, at mine følelser, dem behøver jeg ikke være bange for. Heller ikke når jeg bliver rigtig, rigtig ked af det. For alle følelser har sin plads. Ingen af dem er bedre end andre, de er bare.

 

Marlene har hjulpet mig med at konsolidere mit ellers usikre mentale fundament, så jeg bedre kan håndtere når det regner med lort, eller når livet kommer med jordskælvsrystelser.

 

I dag er jeg glad, og kan faktisk slet ikke få armene ned over Marlene, og hendes helt eminente kompetencer. Hun er smaddergod!”

 

Linnea, 27 år

 

 

"Inden jeg begyndte hos Marlene, kunne jeg blive voldsomt nedtrykt af små ting. Jeg faldt nemt i et ”sort hul”, og jeg følte meget lede ved mig selv.

 

Jeg syntes det var ret voldsomt at være til lægen og besvare spørgeskema og få  en depressionsdiagnose, og derfor var rigtig dejligt, at Marlene så så nuanceret på det med diagnoser og sygdomsnavne. At det mere handlede om mig end om nogen diagnose, og at den ikke kom til at begrænse de ting, vi kunne tale om.

 

Forinden mødet med Marlene, havde jeg været ved en anden psykolog, hvor det ikke fungerede. Her følte jeg mig ofte afbrudt og sat i bås. Så jeg var lidt nervøs ved situationen over at starte igen, men hos Marlene var oplevelsen helt anderledes. Fra starten følte jeg mig meget tryg.

 

I forløbet hos Marlene kom vi omkring både mit arbejds-, familie- og sociale liv. Samtalen blev hver gang visualiseret ved at Marlene skrev stikord på et stort ark papir efter en særlig teknik. Det var især med til at tydeliggøre, hvor mange gode ting jeg havde i mit liv, som jeg ikke selv havde kunnet få øje på.

 

Marlene hjalp mig med at genfinde styrker og gode sider ved mig selv, alt det jeg havde glemt, og jeg blev bedre til at acceptere og leve med stress og modgang uden at føle mig som en ulykkesfugl. Jeg lærte at turde stå ved mig selv og selvleden begyndte at forvandle sig til selvrespekt og selvværd.

 

I hver samtale var Marlene meget optaget af at spørge ind til, om vi nu fik snakket om det rigtige, så tiden blev brugt bedst muligt. Hun er en fantastisk tillidsvækkende lytter, hun er ærlig, empatisk og oprigtigt nysgerrig og optaget af ens liv. Jeg synes også det var rigtig rart, at Marlene delte enkelte erfaringer om ting, hun selv havde kæmpet med på en meget fin måde - jeg synes, det øgede fortroligheden også at høre og mærke til Marlene.

 

Her et halvt års tid efter mit forløb hos Marlene, kan jeg virkelig mærke, hvor meget af vores snakke, jeg tager med mig hver dag. Jeg kan anbefale hende på det varmeste."

 

Simone, 25 år

 

 

"Inden jeg opsøgte dig, var jeg ked af det, stresset over mit studie og havde følelsen af, at den depression som jeg havde haft et par år tidligere var på vej tilbage igen. Jeg var meget bange for at falde ned i det sorte hul igen og havde derfor brug for en psykolog, der kunne hjælpe mig. Selvom min familie og venner selvfølgelig stod klar til at snakke med mig om mine problemer, havde jeg brug for at snakke med én udefra, der kunne give mig redskaber til, hvordan jeg skulle håndtere de sorte huller.

 

Gennem hele forløbet har jeg kunne mærke, at jeg fra gang til gang fik det bedre. Jeg følte fra start af, at du kunne sætte dig ind i min situation. Når du har spurgt ind til mine tanker og problemer, har det hjulpet mig med at se tingene og problemerne fra et andet perspektiv, og sammen har vi fundet frem til hvad der netop er godt for mig at gøre i situationer, hvor det hele ser sort ud. Jeg er blevet meget mere bevidst om hvem jeg er som person, og hvordan jeg skal håndtere de tanker der rumsterer i mit hoved. Efter hver gang har jeg følt, at jeg har fået bedre styr i tankerne og har kunne starte på en frisk.

 

Du skal vide, at du har været en kæmpe hjælp, og jeg vil klart anbefale andre dig til andre. Du er meget dygtig til det du laver."

 

Rikke,  26 år

 

 

"Jeg synes det er på sin plads at få sagt hvor dygtig jeg synes du er, jeg har aldrig haft en psykolog der har formået og gøre mig så bevidst om mig selv. Du har gjort mig mere målrettet og samtidig har du hjulpet mig til at acceptere mig selv som den jeg er. 

 

Jeg skal starte ved en ny psykolog imorgen og i den forbindelse kom jeg til at tænke på hvor ærgerligt det er du er ovre i Kbh - da jeg godt lige kunne have brugt din hjælp. Men jeg krydser fingre for den nye psykolog kan give mig lidt af det du gav mig.

 

Du har hjulpet mig rigtig meget! Og jeg tager alt det med videre, jeg har lært af dig. Du har været en kæmpe hjælp i mit forløb - tusinde tak."

 

Anne Jeppesen, 24 år

 

 

"Jeg opsøgte psykolog Marlene Schmidt, da jeg havde brug for professionel hjælp til at få klarhed over hvem jeg er og hvorfor jeg er som jeg er. Jeg har levet med angst og mindreværdsfølelser hele mit liv og fik for 2 år siden stillet diagnosen OCPD - som står for "tvangspræget personlighedsforstyrrelse". Alle 3 dele har haft store familiemæssige, personlige- og arbejdsmæssige konsekvenser for mig. I marts 2012 mistede jeg mit arbejde gennem 31 år - pga. sygdom - som kan relateres til nævnte faktorer.

 

Fra min første samtale med Marlene, følte jeg, at jeg var havnet det rette sted - hjælpen var inden for rækkevidde.

 

Marlene er en særdeles professionel og dygtig psykolog, som stiller de dybdegående og nysgerrige spørgsmål, som gør, at man er nødsaget til at tænke sig rigtig godt om - og tænke indad, hvor det kan gøre utrolig ondt.

 

En stor styrke ved vores samtaler er, at Marlene visualiserer den ved at skrive stikord op på en flip-over, så man lidt efter lidt kan se sammenhængene i tingene - og derved få svar på uafklarede spørgsmål. Jeg fik en kopi med hjem af alle disse stikord, hvilket har været en særdeles stor hjælp. Man kan jo ikke huske - i detaljer - hvad man har talt om for 3 samtaler siden.

 

En anden stor force ved Marlene er, at hun var villig til at inddrage min kone i en række samtale-forløb. Man må jo huske på, at de pårørende ofte også har behov for at blive hørt. Dette har virkelig haft en meget stor og positiv effekt for min kone og mig. 

 

Efter at have været i et længerevarende samtale-forløb med Marlene føler jeg, at jeg har lært mig selv meget bedre at kende - og ikke mindst fået en indgående forståelse af, hvorfor jeg er, som jeg er. Denne afklaring har været utrolig vigtig for mig.

 

Marlene er tillige et utroligt venligt og empatisk menneske, som gør, at der etableres en fortrolighed og tillid fra det første øjeblik. 

 

På baggrund af ovenstående giver jeg Marlene Schmidt mine allebedste anbefalinger."

 

Henrik, 58 år

 

 

"Inden jeg kontaktede Marlene, havde jeg brugt lang tid på at overveje og undersøge hvem der skulle være min psykolog. Marlene svarede hurtigt tilbage på min henvendelse og vi aftalte en tid.

 

Inden den første konsultation var jeg meget nervøs og frygtede faktisk at jeg aldrig ville blive ”rigtig glad”, men Marlene tog imod mig på en behagelig måde, og jeg følte mig meget velkommen.

 

Jeg fik det gradvist bedre, og jeg tror blandt andet at det skyldtes at jeg følte mig tryg og taget seriøst hos Marlene. Marlene er professionel og har styr på sit fag, men samtidig kunne jeg fornemme at hun bruger sin personlighed i terapien."

 

Sophie, 25 år

 

 

"Marlene er en meget dygtig og menneskelig psykolog. Fra man ankommer føler man sig i trygge hænder, og hendes faglige dygtighed sammen med hendes menneskelighed guidede mig tilbage til en mental styrke jeg tidligere besad, men som var udsat  på grund af flere hårde omvæltninger.

 

 Hun hjalp mig til at forstå hvordan de narrativer min hjerne skaber kan ændres fra at være baseret på perfektionisme og præstationsangst (som var nogle af mine problemer) til at være mere gunstige, fleksible og konstruktive.

 

I mit tilfælde bestod behandlingen af en form for dialog, hvilket passede rigtig godt til min personlighed. Jeg anbefaler Marlene på det kraftigste."

 

Peter, 42 år

 

 

 

Kontakt mig her:

 
 
 
Jeg giver samtykke til, at de oplysninger jeg her har oplyst må behandles